Προπτυχιακά προγράμματα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 –

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Αυτόνομη διδασκαλία Α) των 2 υποχρεωτικών μαθημάτων «Παιδαγωγικά» (Δ΄εξαμ.)  και «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων» (Στ Εξαμ) Β)  6 μαθημάτων επιλογής: «Διδακτική Μεθοδολογία», «Διδακτική Πρακτική Άσκηση Ι (Μικροδιδασκαλία)», «Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Ψυχολογία» (Στ εξαμ) και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Διδακτική Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Σχολική εφαρμογή). Γ) Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Βιοηθική» με τον Επ. Καθηγητή του ΤΜΒΓ  Ι. Κουρκουτά (2016-17).